Je pensioenrechten in PC 207

Pensioen5
Vanaf 2011 is er een sectoraal pensioenplan voor de bedienden in de scheikunde. Alle ondernemingen uit de sector die geen eigen pensioenplan of groepsverzekering hebben, moeten toetreden tot dit pensioenplan.
Als je vragen hebt over dit sectoraal pensioenplan, kan je terecht op volgende website www.f2pc.be.
Als je wil weten of de onderneming waar je werkt voor jou premies betaalt in dit pensioenplan, kan je ons een mailtje sturen met jouw lidnummer, de naam en het adres van de onderneming