Vakbondspremie PC 207 Scheikunde

Geld2

Vakbondspremie geeft vakbondsleden een streepje voor!

In de periode van 1 november 2017 tot 31 januari 2018 krijgen de gesyndiceerde bedienden uit de scheikunde hun vakbondspremie. De premie bedraagt 110 euro. Om er recht op te hebben, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 
Zo moet je in de loop van 2016 gedurende ten minste één maand tewerkgesteld (in dienst) zijn geweest in een onderneming die valt onder het paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid (PC 207). Ook moet je ten laatste op 1 augustus 2017 lid zijn van het ACV en nog altijd aangesloten zijn op het ogenblik van de uitbetaling. In orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage is ook vereist.
De premie wordt gestort op de rekening van de rechthebbende. Uitbetaling in speciën of via circulaire cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar attest ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.