Sociaal overleg: op weg naar sterke sectorafspraken

Nu de interprofessionele onderhandelingen voor de komende twee jaar zijn afgerond en resulteren in een interprofessioneel akkoord, worden de kaderafspraken in de sectoren verder verfijnd op maat. In de metaalsector hebben de vakbonden, op bais van een grondige enquête bij de achterban, alvast een eisenbundel opgesteld om aan de onderhandelingstafel te verschijnen. 

Nationaal akkoord voor bedienden in metaalsector

Na moeizame onderhandelingen hebben we dan toch een sectorakkoord kunnen sluiten voor de 65.000 bedienden en kaderleden uit de metaalsector. Ook de regering heeft stokken in de wielen gestoken. Met de indexsprong die de aanpassing van de lonen aan de levensduurte blokkeert. Met het terugschroeven van de mogelijkheden tot tijdkrediet en SWT. Gelukkig was er het Interprofessioneel Akkoord van januari dat enige onderhandelingsruimte gaf aan de sectoren. Het verzet van LBC-NVK en CNE heeft de werkgevers verplicht om bijkomende toegevingen te doen.

Sectorakkoord 2015-2016 en uitvoerings-cao’s


Wat zit er in het sectorakkoord?

1. Je maandloon en het sectoraal minimumloon stijgen met €15 bruto op 1 januari 2016
(pro rata voor deeltijdse werknemers)
2. De werkgeverstoeslag per dag tijdelijke werkloosheid verhoogt in 2016:
 • het basisbedrag van €10 tot €11
 • het supplement van €1,05 tot €1,16 per bruto loonschijf van 50 €boven de
loongrens voor het dopgeld
3. Bij loopbaanwijzigingen vanaf 58 jaar (andere functie met minder loon, overgang van ploegen naar dagarbeid, van voltijds naar 4/5, peterschapsformules) kan je vanaf 1 oktober 2016 een toeslag aanvragen:
 • een basisbedrag van €77 bruto per maand
 • een supplement van €7,7 bruto per maand per bruto loonschijf van €200 boven de €3.500 maandloon
4. Je hebt recht op 1 dag loopbaanverlof per kalenderjaar vanaf de leeftijd van 50 jaar
(pro rata voor deeltijdse werknemers)
5. Het collectief opleidingsengagement en de inspanningen voor risicogroepen worden behouden. Vanaf 2016 heb je bovendien een individueel recht op beroepsopleiding van 1 dag per jaar
 • op initiatief van de werkgever of werknemer (mits akkoord van werkgever)
 • opeisbaar door de werknemer via een procedure
6. Je recht op tijdkrediet wordt uitgebreid
 • van 12 naar 36 maanden voltijds of halftijdse vermindering met motief
 • landingsbaan vanaf 55 jaar: 1/5 vermindering na 35 jaar beroepsloopbaan of zwaar beroep (ploegen- of nachtarbeid)
 • landingsbaan vanaf 50 jaar: 1/5 vermindering na 28 jaar loopbaan (maar zonder uitkering door regeringsmaatregel)
7. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – gaan tot einde 2016
 • vanaf 58 jaar mits 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar met nachtarbeid
 • vanaf 58 jaar mits 33 jaar loopbaan waarvan een bepaalde periode met zwaar beroep en 5 jaar bedrijfsanciënniteit
 • vanaf 58 jaar mits 40 jaar loopbaan
 • vanaf 60 jaar mits 40 jaar beroepsloopbaan (mannen) en 31/32/33 jaar loopbaan (vrouwen) – geldig tot einde 2017
8. Een sectoraal model voor werkbaar werk wordt tegen midden 2016 ingevoerd
9. Er komt een solidariteitsluik in het sectoraal pensioenstelsel waardoor toekomstige verhogingen van werkgeversbijdragen niet worden meegeteld voor de loonnorm 
10. Het akkoord over werkzekerheid wordt verlengd
11. Bij uitbesteding en verplaatsing van activiteiten moet de werkgever de ondernemingsraad vooraf informeren en raadplegen
12. De verplichte beschikbaarheid voor de controlegeneesheer bij arbeidsongeschiktheid wordt beperkt tot de voormiddag van de 2de en 3de werkdag van de ziekteperiode als je toelating hebt om het huis te verlaten
13. Afspraken over outplacement worden tegen eind dit jaar gemaakt met het oog op de nieuwe wettelijke regels die op 1 januari 2016 ingaan
14. De werkgeversbijdragen voor de syndicale premie en vorming verhogen

Syndicale inzet blijft broodnodig!

Op twee terreinen hebben we echter bakzeil gehaald.
 • In de bedrijven met vakbondsafvaardiging wilden we onderhandelen over de invulling van de loonmarge. Omdat het akkoord voor de arbeiders dit niet voorzag, heeft Agoria halsstarrig geweigerd.
 • Kaderleden blijven uitgesloten van de sectorale loonsverhoging en van het recht op collectief onderhandelen via de vakbondsafvaardiging. Ook al beseffen de werkgevers zeer goed dat deze discriminaties op termijn niet houdbaar zijn. Het Arbeidshof van Bergen heeft trouwens onlangs een metaalonderneming veroordeeld tot het opnemen van kaderleden in de vakbondsafvaardiging voor bedienden!
Voldoende reden om samen met andere sectoren een doorgedreven campagne te lanceren. Totdat de werkgevers door de knieën gaan.

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 209) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...