Arbeidstijd in PC 209

Arbeidsduur7
Voor de hele metaalsector werd de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op 38 uren vastgelegd. 
In sommige bedrijven betekent dit dat effectief 38 uur per week gewerkt wordt. In andere bedrijven wordt wekelijks 39 of 40 uur gewerkt, maar wordt die overtijd gecompenseerd via compensatiedagen of arbeidsduurverminderingsdagen.  
Wie wekelijks 1 uur meer werkt dan de vastgelegde 38 uur, heeft recht op 6 compensatiedagen op jaarbasis. Wie wekelijks 2 uur teveel werkt, heeft jaarlijks recht op 12 compensatiedagen.  
De modaliteiten worden op het niveau van de onderneming vastgelegd.  
Sommige bedrijven hebben via ondernemingsakkoorden deze arbeidsduur nog verlaagd. Informeer hiernaar bij de vakbondsafvaardiging of kijk even in het arbeidsreglement. 
Voor meer informatie wend je je best tot het LBC-NVK-secretariaat in je buurt.