Eindejaarspremie

eindejaarspremie
Er is geen nationale overeenkomst of regeling. De afspraken verschillen per regio.

Eindejaarspremie 2016 PC 209 Antwerpen en Limburg

Bedrag van de premie
Volledig maandloon van november (premies niet inbegrepen met uitzondering van productiepremie)
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst op 30/11. 
 • 6 maand anciënniteit. 
 • 60 dagen effectieve prestaties (of gelijkgestelde dagen) in referteperiode 1/12 - 30/11. 
 • Pro rata bij SWT (brugpensioen), pensioen, ontslag, einde stage...
Tijdstip van betaling
Uiterlijk op 31/12 

Eindejaarspremie 2016 PC 209 Brabant  

Bedrag van de premie
6,66% van jaarlijks brutoloon (effectieve prestaties en gelijkstellingen).
Toekenningsmodaliteiten
 • 1 jaar anciënniteit. 
 • Pro rata bij ontslag, contract bepaalde duur, SWT (brugpensioen) en pensioen
 • Referteperiode van 1/12 tot 30/11.
Tijdstip van betaling
December 

Eindejaarspremie 2016 PC 209 Oost- en West-Vlaanderen (behalve Waasland)

Bedrag van de premie
 • Volledig maandloon
 • Berekeningsbasis: loon juli 
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst op 30/11. 
 • Minimum 60 dagen effectieve prestaties (of gelijkgestelde dagen) in referteperiode van 1/12 tot 30/11. 
 • Pro rata in geval van opzegging, SWT (brugpensioen), pensioen, contract bepaalde duur.
Tijdstip van betaling
Uiterlijk op 31/1 volgend jaar

Eindejaarspremie 2016 PC 209 Waasland  

Bedrag van de premie
 • Volledig maandloon 
 • Berekeningsbasis loon november

Toekenningsmodaliteiten
 • Minimum 60 dagen effectieve prestaties (of gelijkgestelde dagen) in de referteperiode van 1/12 tot 30/11. 
 • Pro rata  in geval van opzegging of pensionering.
Tijdstip van betaling
Uiterlijk de laatste werkdag voor 25/12