Eindejaarspremie

eindejaarspremie
Er is geen nationale overeenkomst of regeling. De afspraken verschillen per regio.

Eindejaarspremie 2017 PC 209 Antwerpen en Limburg

Bedrag van de premie
Volledig maandloon van november (premies niet inbegrepen met uitzondering van productiepremie)
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst op 30/11. 
 • 6 maanden anciënniteit. 
 • 60 dagen effectieve prestaties (of gelijkgestelde dagen) in referteperiode 1/12 - 30/11. 
 • Vanaf 1 juli 2017 pro rata bij vertrek uit de onderneming, behalve in geval van ontslag om dringende reden
Tijdstip van betaling
Uiterlijk op 31/12 

Eindejaarspremie 2017 PC 209 Brabant  

Bedrag van de premie
7,94% van jaarlijks brutoloon (effectieve prestaties en gelijkstellingen).
Toekenningsmodaliteiten
 • 1 jaar anciënniteit. 
 • Vanaf 1 juli 2017 pro rata bij vertrek uit de onderneming, behalve in geval van ontslag om dringende reden.
 • Referteperiode van 1/12 tot 30/11.
Tijdstip van betaling
December 

Eindejaarspremie 2017 PC 209 Oost- en West-Vlaanderen (behalve Waasland)

Bedrag van de premie
 • Volledig maandloon
 • Berekeningsbasis: loon juli 
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst op 30/11. 
 • Minimum 60 dagen effectieve prestaties (of gelijkgestelde dagen) in referteperiode van 1/12 tot 30/11. 
 • Vanaf 1 juli 2017 pro rata bij vertrek uit de onderneming, behalve in geval van ontslag om dringende reden
Tijdstip van betaling
Uiterlijk op 31/1 volgend jaar

Eindejaarspremie 2017 PC 209 Waasland  

Bedrag van de premie
 • Volledig maandloon 
 • Berekeningsbasis loon november

Toekenningsmodaliteiten
 • Minimum 60 dagen effectieve prestaties (of gelijkgestelde dagen) in de referteperiode van 1/12 tot 30/11. 
 • Vanaf 1 juli 2017 pro rata bij vertrek uit de onderneming, behalve in geval van ontslag om dringende reden.
Tijdstip van betaling
Uiterlijk de laatste werkdag voor 25/12