Functies in PC 209

Kantoorsituaties 12
De nationale functieclassificatie dateert van 1946 en is opgebouwd volgende de beschrijvende methode. 
De nieuwe bediendefuncties en de kaderfuncties zijn hierin niet opgenomen. Als bediende- en kadervakbonden zijn wij al jaren vragende partij om een nieuwe functieclassificatie voor de ganse sector in te voeren. De voorbije 60 jaar is er immers aardig wat veranderd, waardoor de functieclassificatie niet meer voldoende de realiteit weerspiegelt.  
Intussen heeft een werkgroep van deskundigen (werkgevers en werknemers) een moderne analytische functieclassificatie opgemaakt, maar die is nog niet van toepassing omdat er nog geen (minimum)loonschalen aan zijn gekoppeld.
De huidige classificatie maakt een onderscheid tussen administratief personeel, technische bedienden, tekenaars, meestergasten en traceerders voor ketelwerk. 
Sommige ondernemingen hebben een eigen functieclassificatie ingevoerd. 
Hiervoor kan je terecht bij je vakbondsafvaardiging.