Vervoerskosten

Werkgever betaalt vervoerskosten deels terug

Vervoer4
De kosten die je maakt voor je woon-werkverkeer worden (deels) door de werkgever terugbetaald.
  • Je gaat met de trein naar je werk? Alhoewel de NMBS-tarieven stijgen met 2,49%, blijven de bedragen van de terugbetaling dezelfde. Je vindt ze hier.
  • Gebruik je de bus, tram of metro? In regel gelden dezelfde bedragen als voor de treintrajectkaarten. Je vindt ze hier. Als de ‘NMBS-tabel’ niet toepasbaar is, betaalt je werkgever 71,8% van de werkelijk betaalde prijs terug. 
  • Kom je met de wagen of moto naar het werk? De bedragen van de sectorale tabel zijn verhoogd met 1,83% omwille van de jaarlijkse indexaanpassing op 1 februari 2017. Je vind ze hier.
    De maandelijkse tussenkomsten zijn van toepassing, tenzij in je onderneming overeengekomen is om de wekelijkse bedragen te gebruiken.
  • Voor fietsers is er ook een sectorale regeling. De met 1,83% verhoogde bedragen vind je hier.
  • Om recht te hebben op de werkgeverstussenkomst voor woon-werkverplaatsingen met eigen vervoer (wagen, moto, fiets), mag je maandloon niet hoger zijn dan 4.540,51 euro. Behalve in bedrijven uit de provincie Limburg, waar er sinds 1 januari 1989 geen grensbedrag meer bestaat.
Combineer je verschillende vervoermiddelen, dan worden de werkgeverstussenkomsten voor de gebruikte transportmiddelen opgeteld.