Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Cao in staalsector

Op vrijdag 16 juni 2017 werd in het paritair comité 210 het sectoraal akkoord voor de bedienden ondertekend. In de staalsector - met voornamelijk grote ondernemingen – ligt het zwaartepunt van de cao onderhandelingen in de ondernemingen. De sector heeft vooral een omkaderende rol die het mogelijk moet maken de cao onderhandelingen op het bedrijfsniveau te voeren. Een belangrijk thema zoals de stijging van de koopkracht, wordt bijgevolg niet in de sector bepaald, maar volledig in de bedrijven. 

Inhoud sectorakkoord

1. SWT stelsels
Voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 wordt met beroepsverleden van 33 jaar waarvan minsten 20 jaar met nachtarbeid.
  • 58 jaar in 2017/59 jaar in 2018 met beroepsverleden van 33 jaar waarvan minstens 20 jaar met nachtarbeid.
  • 58 jaar in 2017/59 jaar in 2018 met loopbaan van 40 jaar.
  • 58 jaar in 2017/59 jaar in 2018 met loopbaan van 35 jaar waarvan 5/7 jaar waar beroep gedurende de laatste 10/15 jaar.
2. Tijdskrediet met motief, zowel voltijds, halftijds als 4/5 gedurende 51 maanden
3. Landingsbaan op 35 jaar na beroepsloopbaan van 35 jaar mits afsluiten van een bedrijfs CAO.
4. Gemiddeld 2 dagen opleiding per voltijdse werknemer/jaar en afsluiten van een traject om te komen tot gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar.
5. Vermijden van ontslagen om economische redenen door eerst gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid, deeltijds werk, en ‘mobiliteit’ in de onderneming zelf en tussen de vestigingen van dezelfde onderneming.
6. Integrale terugbetaling van het abonnement op het openbaar vervoer voor de woon-werkverplaatsing.
7. Versterking van het sociale overleg door de bedrijven met meerdere vestigingen op te roepen het onderling overleg beter te structureren. 
8. In sectorale werkgroepen zullen de (langere) loopbanen van de werknemers, de thematiek van outsourcing en onderaanneming en de harmonisering van arbeiders en bedienden cao’s uitgediept worden.

Bedrijfsonderhandelingen starten

Vermits het sectoraal kader is afgerond kunnen de bedrijfsonderhandelingen starten.
Bij ArcelorMittal in Gent werd ondertussen de cao 2017-2018 voor de bedienden al gesloten.
Verhoging van de koopkracht met 1,1 % vanaf 1 januari 2017, loopbaandagen vanaf 54 tot 60 jaar, en het recht op conventioneel deeltijds werk (alternatief voor het door de regering afgeschafte tijdskrediet zonder motief) zijn daar de meest opvallende items.

Vakbonden hebben eisenbundel klaar in staalsector (PC 210)

De vakbonden in de staalsector zijn klaar voor de cao-onderhandelingen. Het zwaartepunt voor het sociaal overleg in staalsector lag historisch in de bedrijven. De grote staalbedrijven wilden zelf hun loon- en arbeidsvoorwaarden bepalen. De sector had vooral een omkaderende functie. 
Ondertussen is de situatie van de staalbedrijven totaal anders. Ze maken deel uit van internationale groepen en zijn niet meer de grote mastodonten van vroeger. Voor ons kan de sector de omkaderende rol blijven vervullen op voorwaarde dat in alle bedrijven ook werkelijk goed sociaal overleg plaats heeft. Hierover komen toch aantal negatieve signalen.
De verwachtingen van de werknemers naar volledige invulling van 1,1% loonmarge met onmiddellijke koopkrachtverhoging is groot. En vermits dit op bedrijfsvlak wordt besproken dringen we aan om snel een kaderakkoord te hebben zodat de besprekingen op bedrijfsvlak kunnen starten.

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 216) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...