Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Vakbonden hebben eisenbundel klaar in staalsector (PC 210)

De vakbonden in de staalsector zijn klaar voor de cao-onderhandelingen. Het zwaartepunt voor het sociaal overleg in staalsector lag historisch in de bedrijven. De grote staalbedrijven wilden zelf hun loon- en arbeidsvoorwaarden bepalen. De sector had vooral een omkaderende functie. 
Ondertussen is de situatie van de staalbedrijven totaal anders. Ze maken deel uit van internationale groepen en zijn niet meer de grote mastodonten van vroeger. Voor ons kan de sector de omkaderende rol blijven vervullen op voorwaarde dat in alle bedrijven ook werkelijk goed sociaal overleg plaats heeft. Hierover komen toch aantal negatieve signalen.
De verwachtingen van de werknemers naar volledige invulling van 1,1% loonmarge met onmiddellijke koopkrachtverhoging is groot. En vermits dit op bedrijfsvlak wordt besproken dringen we aan om snel een kaderakkoord te hebben zodat de besprekingen op bedrijfsvlak kunnen starten.

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 216) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...