Wat is PC 210?

Staal2
PC 210
Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 17.03.1972 B.S. 05.05.1972
Artikel 1, § 2
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten en hun werkgevers, bevoegd voor de ondernemingen welke als voornaamste een of verscheidene van de volgende bedrijvigheden hebben :
  • voorbereiding en sintering van ijzererts;
  • voortbrenging van ruwijzer;
  • voortbrenging van ruwstaal en welijzer in blokken of halffabrikaten door continu-gieten;
  • warmwalsen;
  • koudwalsen van plaat;
  • koudwalsen van bandijzer voor het vervaardigen van blik;
  • vervaardiging van naadloze buizen;
  • laboratoria voor nazicht en ijzer- en staalonderzoek.
De bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid strekt zich eveneens uit tot :
  • de andere, door de ondernemingen beoogd bij alinea 1 uitgeoefende bedrijvigheden, zowel alleen handelend als in onderlinge samenwerking, voor zover de aardrijkskundige ligging er zich niet tegen verzet;
  • de ondernemingen wier voornaamste bedrijvigheid er in bestaat de door de bij alinea 1 beoogde ondernemingen voortgebrachte ijzer- en staalproducten te commercialiseren, en die van deze ondernemingen afhankelijk zijn.