Nieuws uit de staalsector

FEB 9

Samen voor de werkgelegenheid in de staalindustrie

Staal2
ACV-CSC METEA strijdt samen met LBC-NVK en CNE voor het behoud van onze banen! En hiervoor hebben wij niet op de anderen gewacht! Heel wat brieven werden verstuurd naar alle betrokken ministers en Europarlementsleden. Heel wat ontmoetingen werden georganiseerd.
Want de tijd dringt! Onze jobs worden immers bedreigd door het staal dat China aan dumpingprijzen op de Belgische en Europese markt gooit.
In 2 jaar tijd is de invoer van Chinees staal in Europa verdubbeld. De Britse staalarbeiders hebben de gevolgen van deze oneerlijke concurrentie reeds aan den lijve ondervonden: in 2015 gingen 4400 jobs verloren. En praktisch alle andere Europese staalbedrijven en staalwerknemers trekken aan de alarmbel.
Want het kan nog erger: indien China van Europa het statuut van markteconomie krijgt, hebben we geen enkele mogelijkheid meer om de invoer van de Chinese overcapaciteit in Europa af te remmen.
Deze reële dreiging weegt zwaar op de 25.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen in België en de 330.000 jobs die binnen de Europa dreigen verloren te gaan.
Op 15 februari 2016 zullen de werkgevers en de werknemers van onze sector in Brussel betogen. Ook al delen wij niet alle financiële patronale doelstellingen, de boodschap is niet mis te verstaan!
Wij roepen EUROFER en INDUSTRIALL op een gezamenlijk actieprogramma uit te werken.
Gezien de uitdaging moeten wij samen en eensgezind alles in het werk stellen om deze reële bedreiging van onze tewerkstelling af te wenden en vechten voor een sterke staalindustrie...