Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

Opname 13de maand in het jaarinkomen. Vandaar de bepaling dat de officiële loonschaal 13 keer per jaar moet worden betaald.

Tijdstip van betaling

Niet bepaald in de cao maar in het algemeen eind december.