Welkom bij PC 215 - Kleding en confectie

Sinds 2015 worden de belangen van arbeiders, bedienden en kaderleden in PC 215 Kleding en Confectie geïntegreerd behartigd door ACV-CSC-Metea. 
Je vindt alle info op hun website.