Wat is PC 219?

Controle1
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 12.12.1974 B.S. 16.04.1975
Artikel 1
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten:
de personen en organismen die erkend werden in het raam van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming met het oog op de controle van hefwerktuigen, acetyleengenerators, droogtoestellen met middelpuntvliedende kracht, aanloopreservoirs van motoren met inwendige verbranding, de recipi├źnten voor samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas, de metalen gordijnen en hun hulpapparatuur van de schouwspelen, de stoomtoestellen en voor het nazicht der elektrische installaties.