Eindejaarspremie

eindejaarspremie
  • Geen regeling op sectorvlak. Het jaarloon (loon voor overuren en premies voor nachtarbeid, weekendwerk en andere voordelen niet inbegrepen)  moet wel minstens gelijk zijn aan 13,92 keer het minimum baremaloon. 
  • In de meeste ondernemingen hebben de bedienden wel recht op een 13de maand