Vakbondspremie PC 219 Controleorganismen

Geld6
Tussen 1 juni en 31 augustus 2018 wordt aan de gesyndiceerde bedienden uit de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing (paritair comité 219) de vakbondspremie uitbetaald. Die bedraagt 135 euro. 
Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste lid zijn op 01/10/2017 en op het moment van de betaling in  orde zijn met de bijdrage. 
Bedienden die in 2017 minstens één maand tewerkgesteld waren in de sector en aansluitend daarop werkloos werden of in voltijds tijdkrediet of met (brug)pensioen gingen, behouden hun recht op de vakbondspremie. Zieken zijn gelijkgesteld met actieven. 
Om de premie te krijgen moet je het ingevulde en ondertekende attest bezorgen aan je vakbondsafgevaardigde of aan je LBC-NVK secretariaat.