Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 220) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...
Voor LBC-NVK leden is een speciale cao-website in het leven geroepen. Wel even registreren/inloggen

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
In PC 220 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever.

1. Uitvoering vorig akkoord

2. Koopkracht: maximale aanwending loonmarge

 • Verhoging barema’s (+uitbreiding ervan) en werkelijke lonen 
 • Verhoging premies en vergoedingen (index + verhoging)
 • Enveloppe voor ondernemingsonderhandelingen
 • Verhoging vervoerkosten 
 • Evaluatie brutopremie 
 • Timing: 1/1/2017

3. Werkbaar werk

 • Kader voor werkbaar werk op ondernemingsvlak met menu en sanctie / Aanwending tax shift 
 • Betaald familiaal verlof
 • Extra verlof
 • Uitbreiding klein verlet 
 • Eindeloopbaan
  • Harmonisatie en verbeteren eindeloopbaandagen
  • Arbeidsduurvermindering tot 4/5 voor werknemers vanaf 58 j
 • Tijdskrediet: 
  • Zorgkrediet uitbreiden (1/2 en 1/5)
  • Tijdskrediet zonder motief behouden in de sector 
  • Landingsbanen verlengen 
 • Tussenkomst in de kinderopvang

4. Verhoging tweede pijler

5. Sociaal overleg

 • Verhoging syndicale premie 
 • Syndicale vorming
  • Uitbreiding dagen 
  • Faciliteiten weekendwerkers 
 • Mandaten
  • Interim meetellen voor bepaling aantal mandaten 
  • Verhoging aantal mandaten 
 • Kader voor vrijwillige overuren 

6. SWT: maximaal verlengen 

7. Vorming

 • Sectorale cao in uitvoering wet Peeters 
 • Individueel recht

8. Tewerkstelling

 • Interim 
  • Verplicht maandelijks overzicht 
  • Langdurige uitzendarbeid omzetten in vaste contracten 
 • Recht op contract van onbepaalde duur
 • Kwalificerende vorming voor jobs die uitbesteed worden 
 • Integreren van werknemers van sociale tewerkstelling (pilootproject)
 • Rosetta-banen 

9. Verlenging bestaande cao’s