Vakbondswerk is internationaal werk

De LBC-NVK is voor wat betreft het paritair comité 220 aangesloten bij de Internationale Vakbond van de Voedingsnijverheid.
  • Op Europees vlak betekent dat een aansluiting bij de EFFAT.
  • Op wereldvlak zijn we aangesloten bij IUF.