Je functie in PC 220

kantoorsituaties5
Referentiefuncties 
Hier vind je de lijst van de 93 referentiefuncties die in de sectorale functieclassificatie zijn opgenomen, evenals de functiebeschrijvingen. 
Functieraster
Het functieraster is de indeling van de 93 referentiefuncties in 6 categorieën. Elke categorie komt overeen met een sectoraal vastgelegd minimumloon.
Richtlijnen voor de toepassing van de sectorale classificatie
  • de richtlijnen voor het indelen van de bediendefuncties in de voedingsnijverheid
  • een beschrijving van de ORBA-methode (de methodiek die werd gebruikt om de functies met elkaar te vergelijken en in te delen in de 6 categorieën)
  • de CAO-tekst rond de invoering van de functieclassificatie en informatie over de beroepsprocedure.

Referentiefuncties Voedingsnijverheid (PC 220)

Hier vind je de lijst van de 93 referentiefuncties die in de sectorale functieclassificatie zijn opgenomen (zie tabel).
De uitgebreide functiebeschrijvingen vind je terug in het pdf-bestand Referentiefuncties (door op de inhoudstafel op het paginanummer te gaan staan, kan je direct doorklikken naar de geselecteerde functie). 
Ter info de lijst van 93 functies: 
 Aankoopassistent
Facturatiebediende
Aanvuller 
Gerant / Winkelverantwoordelijke
Adjunct Preventieadviseur Hoofd Chauffeurs-Bestellers 
Administratief Bediende Boekhoudafdeling
Hulp-Laborant 
Administratief Bediende Productie Kassier 
Afdelingsassistent A  Kwaliteitscontroleur productie
Afdelingsassistent B  Kwaliteitscontroleur verpakking
Analist A
Laborant
Analist B Magazijnier Technische Dienst 
Analist C
Marketing Assistent 
Assistent Milieucoördinator Medewerker Kwaliteitszorg 
Assistent personeelszaken Meestergast Electro- en Meet- en Regeltechniek 
Assistent Product Management Meestergast Fabricatie 
Assistent Productvoorbereiding Meestergast Mechanisch Onderhoud 
Bediende Aankoopadministratie Meestergast Conditionering/verpakking 
Bediende Administratief Voorraadbeheer
Merchandiser 
Bediende analytische boekhouding en kostprijsberekening Merchandiser / orderintake 
Bediende Consumentendienst Netwerkbeheerder 
Bediende Controlekamer  Ondernemingsgids 
Bediende Crediteurenadministratie  Operator 
Bediende Debieteurenadministratie Opleider 
Bediende Dispatching
Orderbehandelaar Verkoop Binnendienst
Bediende Export Facturering  Ploegbaas Electrotechniek 
Bediende Externe Betrekkingen 
Ploegbaas Heftruckchauffeurs
Bediende Facturatie en Debiteurenadministratie  Ploegbaas Mechanisch Onderhoud
Bediende Financiele Verrichtingen  Ploegbaas Meet- en Regeltechniek 
Bediende Gebruikersondersteuning  Ploegbaas Orderverzamelaars 
Bediende Klantencontacten  Ploegbaas Productie 
Beheerder Magazijn Grondstoffen / Eindproducten
Productieplanner 
Bediende personeels- en salarisadministratie  Programmeur 
Bediende postkamer / reproductie  Portier 
Bediende Technische Dienst 
Sales Promotor
Bediende Technisch Magazijn  Stenotypist (2 vreemde talen) 
Bediende Verkoop Binnendienst Export  Technisch Tekenaar 
Bedrijfsverpleegkundige  Telefonist / Receptionist 
Beursverkoper
Televerkoper 
Boekhouder A  Typist (2 vreemde talen) 
Boekhouder B 
Verantwoordelijke Algemene Zaken
Chauffeur - Besteller 
Verantwoordelijke Afvalwaterzuivering
Chauffeur bestelwagen / bode  Verantwoordelijke Personeelswinkel 
Commercieel Afgevaardigde  Verantwoordelijke Verdeelcentrum 
Commercieel Bediende Binnendienst  Verkoopanalist 
Concierge
Verkoper / Winkelbediende
Directie-assistent A  Vertegenwoordiger
Directie-assistent B  Werkplanner Onderhoud 
Directiechauffeur  Werkvoorbereider Productie 
Dispatcher 

Zie bovengenoemde pdf voor meer info... 

Richtlijnen voor de toepassing van de sectorale classificatie

De modernisering, zowel op technologisch als op management vlak, heeft enerzijds geleid tot een wijziging van de inhoud van vele reeds bestaande functies, anderzijds tot het ontstaan van nieuwe functies. Door deze evolutie leverde de toepassing van de sectorale classificatie, die reeds meer dan 40 jaar bestond, de afgelopen jaren steeds meer problemen op. 
Op basis hiervan zijn werkgevers en vakbonden tot het besluit gekomen de sectorale classificatie voor bedienden te herwerken, en hierbij gebruik te maken van een analytische methode van functiewaardering, met name de ORBA-methode. Hiertoe werd in 1989 het Centrum voor Functie-Classificatie (CFC) voor de bedienden van de voedingsindustrie opgericht. 
Onderzoek: ORBA-methode 
Om de ORBA-methode te kunnen toepassen was een onderzoek vereist naar alle bediendenfuncties die in de voedingsindustrie voorkomen. Dit onderzoek werd in 1991-1992 verricht door het CFC in opdracht van de sociale onderhandelaars uit de Belgische voedingsindustrie. 
Na rondvraag bij grote en kleine voedingsbedrijven uit de diverse subsectoren en in overleg met werkgevers en vakbonden (binnen de begeleidingscommissie) werd een lijst van 109 referentiefuncties opgesteld. Deze 109 functies werden omschreven, geanalyseerd en door middel van de ORBA-methode gewogen. 
Bij Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) werd vervolgens overeengekomen de functies tot en met een score van 169,5 ORBA-punten te weerhouden voor baremisering. Dit heeft tot gevolg dat de huidige functieclassificatie 81 referentiefuncties bevat. Sinds 01/09/2001 zijn er 93 referentiefuncties. 
Deze referentiefuncties zijn onder een code en een functienaam in 6 functiegroepen ingedeeld en vormen de uiteindelijke sectorale classificatie. Deze indeling is gebaseerd op de waardering van de referentiefuncties met behulp van de ORBA-methode. 
Omwille van de eenvormigheid gebruiken we in de sectorale classificatie de functiebenamingen in mannelijke vorm. Het is evident dat alle functies door zowel mannen als vrouwen kunnen uitgeoefend worden. 
Downloads