Wat is PC 221?

De sector telt slechts 15 ondernemingen, vooral multinationals zoals Kimberley Clark, Sappi..., homogeen verdeeld over Vlaanderen en Wallonië. De sector biedt rechtstreeks tewerkstelling aan 5.200 personen, genereert een jaarlijkse productie van meer dan 2 miljoen ton papier en papierdeeg en een omzet van ongeveer 2 miljard euro. Het is per definitie een kapitaal- en energie-intensieve industrie met een zeer internationaal karakter.
Meer weten? 
Voor meer info over de sector kun je terecht op de website van de werkgeversfederatie cobelpa: www.cobelpa.be

Bevoegdheidsgebied PC 221 Papiernijverheid

Papier2
PC 221 - Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 13.08.1975 B.S. 14.10.1975
Artikel 1
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor al de ondernemingen die voor hun werklieden ressorteren onder het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton.