Je arbeidstijd in PC 221

De wekelijkse arbeidsduur in het paritair comité bedraagt 37 uur.