Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

Volledig maandloon.

Toekenningsmodaliteiten

  • In dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling; 
  • 6 maanden anciënniteit hebben; 
  • Pro rata indien geen volledig jaar anciënniteit. 
  • Bedrag wordt verminderd a rato van niet-gelijkgestelde afwezigheidsdagen. 

Tijdstip van betaling

Bij het neerleggen van de maatschappelijke rekeningen of in de maand december, tenzij anders overeengekomen op ondernemingsvlak.