Vorming in PC 221

kantoorsituaties10
De papiernijverheid heeft een eigen sociaal fonds. Dit sociaal fonds wordt gespijsd vanuit de RSZ-bijdragen van de werkgevers. Van deze RSZ-bijdragen gaat er 0.30% naar het sociaal fonds. Daarenboven maken we nog onderscheid tussen de 0.20% en de 0.10%.
Permanente vorming
De 0.20% inspanningen trachten de permanente vorming van bedienden in de sector te stimuleren om zo de werkzekerheid veilig te stellen.
Risicogroepen
Daarnaast zijn er de 0.10% inspanningen ten voordele van de risicogroepen.
Over welke groepen gaat het dan?
  • de personen bepaald in artikel 173, a) en b), van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen; 
  • de bedienden die ontslagen of werkloos zijn ten gevolge van een faillissement of een collectief ontslag; 
  • de bedienden die in de onderneming een opleiding volgen en die zonder deze opleiding in hun werkzekerheid zouden bedreigd zijn; 
  • jonge werkzoekende schoolverlaters, of werkzoekenden die aangeworven worden vanuit de wettelijke verplichting tot vervanging, als RVA-stagiairs na afloop van de stage of binnen een startbaanovereenkomst.
Meer weten?
Neem contact op met een LBC-NVK-secretariaat in je buurt.