Wat is PC 222?

Het paritair comité 222 is een typische KMO-sector, met enkele grote bedrijven, en zeer vele kleine tot zeer kleine ondernemingen. De hele sector telt zo'n 300 bedrijven, die 12.000 werknemers tewerkstellen, waarvan een 2.000 bedienden. De sector is vooral geconcentreerd in de Kempen en in het Gentse.
Traditioneel staat LBC-NVK sterk in de middelgrote en grote bedrijven van de sector, maar het is (en niet alleen voor deze sector) moeilijk om in kleinere bedrijven syndicaal actief te zijn.

Bevoegdheidsgebied PC 222 Papier- en Kartonbewerking

Karton3
PC 222 - Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 13.08.1975 B.S. 14.10.1975
Artikel 1
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor al de ondernemingen die voor hun werklieden ressorteren onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking.