Vakbondspremie PC 222 Papier- en kartonbewerking

Geld3
Tussen 1 april en 30 juni krijgen de gesyndiceerde bedienden uit de sector Papier- en Kartonbewerking hun vakbondspremie. De premie bedraagt maximaal 100 euro. Het precieze bedrag is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen en de duur van het lidmaatschap.
Om recht op de vakbondspremie te hebben, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet je tussen 1 januari en 31 december 2017 gewerkt hebben in een onderneming die valt onder het paritair comité voor de bedienden uit de voeding (PC 222). Bruggepensioneerden moeten in 2017 minstens 1 maand in dienst zijn geweest. Ook moet je aangesloten zijn bij het ACV en in orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage.
De premie wordt gestort op de rekening van de rechthebbende. Uitbetaling in speciën of via circulaire cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar attest ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat