Je arbeidstijd in PC 224

De arbeidsduur in de bedrijven, ressorterend onder het PC 224 verschilt van bedrijf tot bedrijf.
De lijst van bedrijven die vallen onder dit PC vind je in de rubriek 'Even voorstellen'. Informeer je bij je LBC-NVK-vakbondsafgevaardigde voor de afspraken die bij jouw werkgever van toepassing zijn.