Petroleum4

Even voorstellen

Van oudsher werd de industrie gekenmerkt door het grote aantal arbeiders. Er is echter een duidelijke verschuiving waar te nemen: minder arbeiders, maar meer bedienden en een toename van het kaderpersoneel. De beroepsgroep industrie is samengesteld uit 11 sectoren, ieder met een eigen paritair comité (PC)
Twijfel je over je PC? Raadpleeg je loonfiche. Daarop staat je PC steeds vermeld!
In numerieke volgorde:
Campagnelogo
In veel bedrijven worden kaderleden uitgesloten van de vakbondsafvaardiging. Nochtans hebben ook zij recht op en baat bij individuele ondersteuning en volwaardig collectief overleg via dit syndicaal instrument. De campagne “Kaderleden hebben recht op een vakbondsafvaardiging” wil het probleem hoog op de agenda zetten. Ben je een kaderlid in een industrieel bedrijf? Dan zal je de komende maanden zeker nog van ons horen!
Lees meer

Actualiteit

CGI
Onlangs werden twee werknemersvertegenwoordigers van CGI ontslagen. Zij werden vandaag, vrijdag 21/3, verwacht bij de Arbeidsrechtbank van Brussel. Voor beiden is een procedure opgestart om het ontslag wegens dringende reden te laten erkennen.
Lees meer
MRT 20

Cao voor bedienden bij Erkende Controleorganismen (PC 219)

Het sectorakkoord 2013-2014 voor de bedienden en kaderleden uit de sector van de controle-organismen werd zopas ondertekend.
MRT 14

Cao voor bedienden Metaalsector (PC 209)

Op 14 maart 2014 werd het sectorakkoord 2013-2014 voor de bedienden en kaderleden uit de metaalsector uiteindelijk ondertekend. De onderhandelingen verliepen erg moeizaam.
agfa
De bediendebonden bij de beeldvormingsgroep Agfa Gevaert zijn bijzonder ongelukkig over de houding die de directie aanneemt. “We zien hier een directie die niet wil vechten voor haar bedrijf maar wel politie en deurwaarders afstuurt op de eigen werknemers”, zegt Koen De Kinder, vakbondssecretaris bij de LBC-NVK.
Lees meer