Sectoren

De beroepsgroep non-profit omvat alle sectoren van het gezondheidswerk, welzijnswerk en het sociaal-cultureel werk. De sectoren zijn onderverdeeld in paritaire comités (PC's).
Meer info over de acties en campagnes in de non-profitsector vind je ook op www.wittewoede.be