De arbeidstijd voor pc 318

Gezinszorg1
Op tijd weten hoe en wanneer je moet werken is essentieel. Je werkrooster heeft natuurlijk een groot effect op de werkbaarheid van je job, op de combinatie tussen werk en privé, en vaak zelfs op je loon (denk maar aan de toeslagen voor onregelmatige prestaties).
Arbeidstijd is een complexe aangelegenheid. De uitleg hieronder is bondig. Voor meer informatie kan je terecht bij de afgevaardigden van de LBC-NVK of in de secretariaten van de LBC-NVK.

Arbeidstijdwetgeving

De algemene wetten over arbeidstijd zijn grotendeels geschreven op maat van een voltijdse job, met vaste uren van maandag tot vrijdag. In de non-profit is deeltijds werk eerder regel dan uitzondering. Werken in zorg, welzijn en cultuur is voor velen geen nine-to-five job. Er zijn vroege en late diensten, avondwerk en nachtshiften. Er is weekend- en feestdagwerk.
In de non-profit zijn, naast wetten, ook sectorafspraken nodig. Ook in de instellingen zelf zorgt de LBC-NVK voor goede afspraken.
Alle variabele uurroosters die in de instelling gebruikt worden, moeten in het arbeidsreglement staan en goedgekeurd zijn door de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. De uurroosters geven het begin en het einde van de shiften aan. Die mogen nooit korter zijn dan drie uur of langer dan elf uur. Na ten hoogste zes uur heb je recht op een pauze.
De wet verplicht ook een rustperiode van minstens elf uur tussen twee shiften en minstens één rustdag in elke week. Je werkgever mag je ook niet voortdurend te veel of te weinig inplannen in de dienstregelingen. In een periode van een trimester moet je contractueel overeengekomen arbeidsduur gerespecteerd worden.

Tussen flexibiliteit en voorspelbaarheid


In het sociaal overleg met de werkgever zien de vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK er op toe dat dienstplanning, werkverdeling, uurroosters en personeelsbezetting evenwichtig en voorzienbaar zijn.
Duidelijke procedures voor verlofaanvragen, sluitende afspraken over de bekendmaking van de planning, werkregelingen op weekends en feestdagen en vele andere aspecten van de arbeidsregelingen zijn in de meeste diensten een blijvend aandachtspunt.
Hoe tijdig en goed een planning ook is, ze biedt nooit een antwoord op plotse gebeurtenissen (bijvoorbeeld ziekte, onverwachte afwezigheid van een collega, niet voorziene wijziging in de cliëntsituatie ...). Ook daarover zijn goede afspraken nodig. De werkgever kan je nooit eenzijdig verplichten om in te springen voor bijvoorbeeld een zieke collega. Extra werkuren recupereer je op een ander moment. Soms geven ze zelfs recht op extra loon (overloon).
De afspraken over last-minute wijzigingen aan het uurrooster en eventuele compensaties daarvoor, of andere specifieke regelingen in de dienst vind je terug in je arbeidsreglement. Je kan hiervoor ook terecht bij de afgevaardigden van de LBC-NVK op je werk.


Er is nog werk aan de winkel met de arbeidstijd


Arbeidstijd in zorg, welzijn en cultuur is een complexe en delicate aangelegenheid. Wie in de sector werkt, kent zowel de noden eigen aan het werk, als het belang van goede arbeidsregelingen voor het eigen welzijn. 


Een evenwichtige flexibiliteit is zowel voor de werkgever als voor de werknemers een belangrijk thema.  
Om het werk ‘werkbaar’ te houden, zet de LBC-NVK zich in voor goede en evenwichtige oplossingen. Een degelijke bescherming tegen overdreven flexibiliteit en werkdruk is een must.


Mobiele equipes om werkdruk aan te pakken 

Een plotse stijging van de werkdruk en de vervanging van afwezige collega’s kunnen de werkdruk op je dienst gevoelig verhogen. Zeker als er al geen personeel op overschot is.
Sinds 2011 proberen we dit op te lossen met de invoering van mobiele equipes. Dat is een ploeg vanenkele zorgkundigen of verpleegkundigen die inspringen waar het nodig is omwille van bijvoorbeeld een zieke collega.
Ondertussen werken er in België ongeveer 1.500 collega’s in een mobiele equipe in zo’n 600 woon- en zorgcentra.