Eindejaarspremie

Eindejaarspremie PC 318

Geld2

Bedrag van de premie

Idem opvoedingsinstellingen. Behalve voor werknemers dienstencheques, die hebben de volgende eindejaarspremie:
  • Variabel gedeelte: 2,5% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).
  • Vast geïndexeerd gedeelte van 337,32 euro.
  • Vast niet-geïndexeerd gedeelte van 55,08 euro.

Toekenningsmodaliteiten

  • Referteperiode 1/1/16 – 30/11/16: iedere gewerkte of ermee gelijkgestelde maand geeft recht op 1/11 van de premie.
  • Deeltijdsen: pro rata

Tijdstip van betaling

  • December