Vakbondspremie PC 318 Gezinszorg

Geld3
Voorwaarden
  • Lid zijn van een vakbond
  • In het refertejaar gewerkt hebben voor een bedrijf dat valt onder pc 318.
  • Indien je geen volledig jaar gewerkt hebt in het refertejaar, wordt je syndicale premie pro-rata berekend per gewerkte maand. Elke begonnen maand is gelijkgesteld met een volledige gewerkte maand.
Bedrag: 
  • Totaal jaarlijks bedrag: 86,76 EUR 
  • Per één twaalfde: 7,23 EUR
Betaalperiode: 
  • 01/04/2012 – 01/07/2012