Eindejaarspremie

Eindejaarspremie PC 319

Geld2

PC 319.00 (door Brussel gesubsidieerde instellingen)

Bedrag van de premie 
  1. Variabel gedeelte: 3,52% van brutojaarloon; brutojaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12 
  2. Vast geïndexeerd gedeelte van 584,50 euro  
Toekenningsmodaliteiten 
  • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft. 
  • Deeltijdsen: pro rata 
Tijdstip van betaling 
December

PC 319.01 Opvoedingsinstellingen 

Bedrag van de premie
132,81 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
Toekenningsmodaliteiten
  • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel als je minder gewerkt heeft.
  • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
December