Het vormingsfonds voor pc 319

Opvoeders4
VSPF is een koepel van Vormingsfondsen en Sociale Maribelfondsen van de Vlaamse non-profitsectoren. Op dit moment ressorteren zo'n tiental fondsen van bestaanszekerheid onder deze koepel. 
Naast een aantal sociale maribelfondsen gaat het ook om sociale fondsen die zich bezighouden met de opleiding en vorming van kansengroepen. 
Al deze fondsen worden paritair beheerd.
Surf naar www.vspf.org