PC 327 Beschutte en Sociale Werkplaatsen

Beschutte en Sociale werkplaatsen2

De beschutte en sociale werkplaatsen vormen samen het paritair comité 327.
Beschutte werkplaatsen bieden tewerkstelling aan  mensen met een arbeidshandicap (fysiek of mentaal). Deze tewerkstelling wordt ‘beschut’ genoemd, omdat de werknemer op de begeleiding van omkaderingspersoneel kan rekenen. 
Mensen die omwille van een andere reden dan een mentale of fysieke handicap moeilijk aan een reguliere job geraken, kunnen in een sociale werkplaats tewerkgesteld worden. Ook daar kunnen ze rekenen op begeleiding.

Bevoegdheidsgebied PC 327 Beschutte en sociale werkplaatsen

Beschutte en sociale werkplaatsen6
PC 327 Paritair comité voor de Beschutte Werkplaatsen en de Sociale Werkplaatsen 

[0] K.B. 15.01.1991 B.S. 23.01.1991
 
[1] K.B. 13.10.1998 B.S. 28.10.1998
 
Artikel 2
 
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten:
 
1. de beschutte werkplaatsen, zijnde de werkplaatsen die als zodanig worden gesubsidieerd overeenkomstig de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden;
2. de door de overheid erkende en/of gesubsidieerde sociale werkplaatsen.
  
 
PSC 327.01 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
  
[0] K.B. 11.07.2003 B.S. 05.09.2003
 
Artikel 2, lid 1
 
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, namelijk
 
de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaats en erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.