Eindejaarspremie

Eindejaarspremie PC 327

Geld2

Bedrag van de premie

Beschutte werkplaatsen
  • Productiepersoneel: 87% van maandloon
  • Omkaderingspersoneel: 13de maand (+ septemberpremie van 5,07% van jaarloon (= 12 x bruto-maandloon augustus) - 187,18 euro)
Sociale werkplaatsen
  • Productiepersoneel: 87% van maandloon juli
  • Omkaderingspersoneel: 131,13 euro + 7,57% van jaarloon (werkelijk loon toegekend in de periode van 1 december vorig jaar tot 30 november dit jaar)

Toekenningsmodaliteiten

  • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
  • Deeltijdsen: pro rata.
  • Referteperiode septemberpremie: 1 september voorafgaand jaar tot 31 augustus dit jaar. Proportioneel indien men minder gewerkt heeft.

Tijdstip van betaling

  • 13de maand in de Beschutte en eindejaarspremie in de Sociale werkplaatsen: december
  • Septemberpremie in de Beschutte werkplaatsen: met loon september