Je loon in een Beschutte Werkplaats

Geld munten3

Lonen en functieclassificatie 

De weddeschalen of barema’s zoals we die vandaag kennen zijn één van de grote realisaties van het vakbondswerk in de sector. Wij zorgden voor betere lonen, een specifieke baremastructuur en eindelijk meer waardering voor het werk.
“Achteruitstelling de wereld uit” was voor de LBC-NVK consequent en stap voor stap de weg naar volledige “loonharmonisatie” die we binnenhaalden voor de sector.
De zaak van de lonen is natuurlijk geen afgerond verhaal. Ook de komende jaren moeten de lonen aantrekkelijk en toekomstgericht blijven. De LBC-NVK non-profit heeft ervoor gezorgd dat er in het sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit 2011-2015 gestart wordt met een degelijke functieclassificatie/loonstudie. Die zal een stevige basis geven aan evenwichtige lonen voor alle functies.

Anciënniteit omkaderingspersoneel

Anciënniteit, of de opgebouwde ervaring in de sector, is een belangrijk element in de stijging van je loon. De regels in verband met anciënniteit zorgen er ook voor dat je, wanneer je van werk verandert, meeneemt wat je hebt opgebouwd. Tot slot bepalen ze in welke gevallen je je opgebouwde anciënniteit uit andere sectoren kan overnemen.
Begon je na 1 januari 2001 in een beschutte werkplaats te werken, dan is je anciënniteit een-derde van je effectief gepresteerde aan de RSZ onderworpen arbeidsdagen. Werkte je voordien al in eenzelfde functie in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector dan is je anciënniteit gelijk aan je effectieve anciënniteit voor die functie.
Werkte je voor 1 januari 2001 al in een beschutte werkplaats, dan is je anciënniteit de effectieve anciënniteit in je functie plus een-derde van de effectieve anciënniteit in andere functies.
Kreeg je promotie dan is je anciënniteit twee-derde van de effectieve anciënniteit (voor zover je functie gevat is in de CAO van 21 november 1997) plus een-derde van de effectieve anciënniteit in de non-profitsector buiten de beschutte werkplaats.
Goed om te weten
LBC-NVK-militanten kunnen de meest recente loonschalen raadplegen in de zgn. CAO-bundels die per sector worden aangemaakt en aangepast. Even inloggen en je kan ze direct consulteren.

Vervoerskosten

fiets

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer

Treinverkeer van en naar het werk kost je niets. Je werkgever is immers verplicht om een derdebetalersregeling af te sluiten met de NMBS.
Kom je met ander openbaar vervoer dan de trein naar het werk, dan betaalt de werkgever je reiskosten in verhouding tot de afstand.. 

Woon-werkverkeer met eigen vervoermiddel

Fiets je naar je werk, dan heb je, dankzij een onderhandeld sectorakkoord, recht op een vergoeding per kilometer. 
Kom je met een ander vervoermiddel (auto, motor, ...) dan betaalt de werkgever vanaf de derde kilometer (enkele reis) ook een tussenkomst in de vervoerskosten.

Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap

Het bedrag dat de werkgever elk jaar uitspaart omdat werknemers met ene handicap een gratis abonnement krijgen van De Lijn, moet integraal gebruikt worden om de verkeersveiligheid van de werknemers te verbeteren.

Vakantiegeld

vakantie
Iedereen die werkt heeft recht op vakantie en vakantiegeld. De berekening van het vakantiegeld verschilt naargelang je werkt in de omkadering of in de productie. Hieronder zetten we beide systemen op een rijtje: 

Productiepersoneel

Je vakantiegeld bedraagt 15,38 percent van je totale loon van het vorige jaar. Je krijgt je vakantiegeld normaal gezien op het ogenblik dat je je hoofdvakantie ook neemt. Het vakantiegeld wordt ten vroegste uitbetaald op twee mei.

Omkaderingspersoneel 

Je krijgt enkel en dubbel vakantiegeld. Je enkel vakantiegeld is het loon dat gewoon doorloopt tijdens de vakantie. 
Wanneer je uit dienst gaat (of soms ook bij contractverandering of bij tijdkrediet) of wanneer je vakantiedagen niet hebt kunt opnemen, wordt het enkel vakantiegeld uitbetaald.
Daarnaast krijg je ook dubbel vakantiegeld. Dat bedraagt tweeënnegentig percent van je maandloon.

Indexaanpassingen PC 327 Beschutte en sociale werkplaatsen

Indexaanpassing januari 2013 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing december 2012 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing februari 2012 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing mei 2011 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2010 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing oktober 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing juni 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel 
Indexaanpassing mei 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Beschutte werkplaatsen; Sociale werkplaatsen: productiepersoneel
Indexaanpassing januari 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing november 2006 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing oktober 2006 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing augustus 2005 
PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap: 
vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing december 2004 
PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap 
Enkel voor de sociale werkplaatsen: rechtzetting voor het omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid 
Indexatie van 2% per 1/11/04 voor de schaallonen (in plaats van 1/10/04) en voor de reële lonen. 
Indexaanpassing november 2004 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing oktober 2004 
Vorige lonen x 1,02 
PC 327.01 BESCHUTTE WERKPLAATSEN 
Indexaanpassing oktober 2006 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing augustus 2005
PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap: 
Vorige lonen x 1,02 
PC 327.01 PRODUCTIEPERSONEEL EN OMKADERINGSPERSONEEL 
Indexaanpassing oktober 
Sociale werkplaatsen: productiepersoneel indien toepassing van het GMMI: 
vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2005 
PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap: 
- Sociale werkplaatsen: omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid 
- Sociale werkplaatsen: productiepersoneel, indien toepassing van het GMMI (vanaf 1 augustus 2005) 
- Sociale werkplaatsen: productiepersoneel, indien geen toepassing van het GMMI: 
vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing augustus 2005 
PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap: 
Vorige lonen x 1,02