Je loon in een Sociale Werkplaats

Geld munten3

Lonen en functieclassificatie 

De weddeschalen of barema’s zoals we die vandaag kennen zijn één van de grote realisaties van het vakbondswerk in de sector. We realiseerden betere lonen, een specifieke baremastructuur, en eindelijk meer waardering voor het werk. “Achteruitstelling de wereld uit” was voor de LBC-NVK consequent en stap voor stap de weg naar volledige “loonharmonisatie” die we binnenhaalden voor de sector. Alle werknemers hebben recht op dezelfde waardering. De zaak van de lonen is natuurlijk geen afgerond verhaal. Ook de komende jaren moeten de lonen aantrekkelijk blijven en toekomstgericht zijn. 

Anciënniteit omkaderingspersoneel

Anciënniteit, of de opgebouwde ervaring in de sector, is een belangrijk element in de stijging van je loon. De regels in verband met anciënniteit zorgen er ook voor dat je, wanneer je van werk verandert, meeneemt wat je hebt opgebouwd. Tot slot bepalen ze in welke gevallen je je opgebouwde anciënniteit uit andere sectoren kan overnemen. Werkte je voordien in een sociale werkplaats in dezelfde functie, dan is de toe te passen anciënniteit gelijk aan de effectieve anciënniteit in dezelfde functie. Werkte je voordien niet in een sociale werkplaats dan zijn er twee mogelijkheden. Kom je uit een andere sector van de non-profit, dan telt je daar opgebouwde anciënniteit voor de helft mee op voorwaarde dat je een gelijkaardige functie uitoefende. Je anciënniteit in andere sectoren telt niet mee.
Goed om te weten
LBC-NVK-militanten kunnen de meest recente loonschalen raadplegen in de zgn. CAO-bundels die per sector worden aangemaakt en aangepast. Even inloggen en je kan ze direct consulteren.

Vervoerskosten

fiets

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer

Treinverkeer van en naar het werk kost je niets. Je werkgever is immers verplicht om een derdebetalersregeling af te sluiten met de NMBS.
Kom je met ander openbaar vervoer dan de trein naar het werk, dan betaalt de werkgever je tachtig percent van het sociaal abonnement terug. 

Woon-werkverkeer met de fiets

Fiets je naar je werk, dan heb je, dankzij een onderhandeld sectorakkoord, recht op een vergoeding per kilometer. Wanneer je werkgever, in afspraak met jou, zorgt voor een gebruiksklare en reglementair conforme fiets dan komt die in de plaats van de fietsvergoeding.

Verplaatsingen in opdracht van de werkgever

De kilometers die je in opdracht van de werkgever rijdt, worden vergoed aan een bedrag per kilometer.

Vakantiegeld

vakantie
Iedereen die werkt heeft recht op vakantie en vakantiegeld. De berekening van het vakantiegeld verschilt naargelang je werkt in de omkadering of in de productie. Hieronder zetten we beide systemen op een rijtje: 

Productiepersoneel

Je vakantiegeld bedraagt 15,38 percent van je totale loon van het vorige jaar. Je krijgt je vakantiegeld normaal gezien op het ogenblik dat je je hoofdvakantie ook neemt. Het vakantiegeld wordt ten vroegste uitbetaald op twee mei.

Omkaderingspersoneel 

Je krijgt enkel en dubbel vakantiegeld. Je enkel vakantiegeld is het loon dat gewoon doorloopt tijdens de vakantie. 
Wanneer je uit dienst gaat (of soms ook bij contractverandering of bij tijdkrediet) of wanneer je vakantiedagen niet hebt kunt opnemen, wordt het enkel vakantiegeld uitbetaald.
Daarnaast krijg je ook dubbel vakantiegeld. Dat bedraagt tweeënnegentig percent van je maandloon.

Indexaanpassingen PC 327 Beschutte en sociale werkplaatsen

Indexaanpassing januari 2013 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing december 2012 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing februari 2012 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing mei 2011 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2010 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing oktober 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing juni 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel 
Indexaanpassing mei 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Beschutte werkplaatsen; Sociale werkplaatsen: productiepersoneel
Indexaanpassing januari 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing november 2006 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing oktober 2006 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing augustus 2005 
PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap: 
vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing december 2004 
PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap 
Enkel voor de sociale werkplaatsen: rechtzetting voor het omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid 
Indexatie van 2% per 1/11/04 voor de schaallonen (in plaats van 1/10/04) en voor de reële lonen. 
Indexaanpassing november 2004 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing oktober 2004 
Vorige lonen x 1,02 
PC 327.01 BESCHUTTE WERKPLAATSEN 
Indexaanpassing oktober 2006 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing augustus 2005
PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap: 
Vorige lonen x 1,02 
PC 327.01 PRODUCTIEPERSONEEL EN OMKADERINGSPERSONEEL 
Indexaanpassing oktober 
Sociale werkplaatsen: productiepersoneel indien toepassing van het GMMI: 
vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2005 
PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap: 
- Sociale werkplaatsen: omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid 
- Sociale werkplaatsen: productiepersoneel, indien toepassing van het GMMI (vanaf 1 augustus 2005) 
- Sociale werkplaatsen: productiepersoneel, indien geen toepassing van het GMMI: 
vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing augustus 2005 
PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap: 
Vorige lonen x 1,02