Vakbondspremie PC 327

Beschutte en Sociale werkplaatsen2
In de sociale werkplaatsen wordt een vakbondspremie uitbetaald tussen 1 maart en 31 mei 2018. De premie bedraagt 82,80 euro of 6,90 euro per gepresteerde maand voor wie de volle bijdrage betaalt.
Vanaf  29 mei 2018 wordt in de sector van de beschutte werkplaatsen (paritair comité 327) de vakbondspremie uitbetaald. Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste op 15 december 2017 aangesloten zijn bij het ACV. Ook moet je vorig jaar minstens één dag gewerkt hebben in een onderneming die valt onder de sector van de beschutte werkplaatsen. De premie geldt niet voor uitzendkrachten en jobstudenten. De premie bedraagt 86,76 euro of 7,23 euro per gepresteerde maand voor wie de volle bijdrage betaalt.
De rechthebbenden kregen van hun werkgever een tewerkstellingsattest dat recht geeft op de premie. Dat attest moet worden terugbezorgd aan de Dienst Vakbondspremies van de LBC-NVK, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen of aan het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.