Het vormingsfonds voor pc 327

Beschutte en sociale werkplaatsen5
Het Vormingsfonds organiseert initiatieven rond vorming en opleiding voor bedienden.
Het paritair comité 327 kent twee werkgroepen die op hun beurt eigen vormingsfondsen kennen: 
1. Werkgroep Beschutte Werkplaatsen 
2. Werkgroep Sociale Werkplaatsen
Fondsen per Werkgroep: 
1. Werkgroep Beschutte Werkplaatsen
a. Vormingsfonds 
b. Fonds bestaanszekerheid 
c. Fonds Sociale Maribel 
2. Werkgroep Sociale Werkplaatsen 
a. Vormingsfonds 
b. Fonds Sociale Maribel 
c. Fonds Bestaanszekerheid

VSPF: Vlaamse Social Profit Fondsen

VSPF is een koepel van Vormingsfondsen en Sociale Maribelfondsen van de Vlaamse non-profitsectoren. Op dit moment ressorteren zo'n tiental fondsen van bestaanszekerheid onder deze koepel. 
Naast een aantal sociale maribelfondsen gaat het ook om sociale fondsen die zich bezighouden met de opleiding en vorming van kansengroepen. 
Al deze fondsen worden paritair beheerd.
Surf naar www.vspf.org