Eindejaarspremie

Eindejaarspremie PC 329

Geld4

Bedrag van de premie

  • Maatschappelijk opbouwwerk: idem opvoedingsinstellingen
  • Integratiecentra: idem opvoedingsinstellingen
  • Andere sectoren sociaal-cultureel werk: 132,81 euro + 5,76% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
  • Doelgroepwerknemers (o.a. WEP-plus): 4,17% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)


Toekenningsmodaliteiten

  • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
  • Deeltijdsen: pro rata.

Tijdstip van betaling

  • December