Vakbondspremie PC 329 Socio-culturele sector

Socio culturele5
In de socioculturele sector (PC 329) krijgen de gesyndiceerde werknemers een vakbondspremie van 80 euro uitbetaald als ze de volledige vakbondsbijdrage betalen. Wie de bijdrage voor deeltijdse werknemers betaalt, krijgt een premie van 40 euro. 
Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste op 1 oktober 2017 bij de vakbond aangesloten zijn. Je moet ook minstens één dag in de sector gewerkt hebben tussen 01/01/2017 en 31/12/2017. Uiteraard moet je ook in orde zijn met de betaling van de vakbondsbijdrage op het ogenblik van de uitbetaling. 
De tewerkstellingsattesten die recht geven op de premie, moeten ingevuld en ondertekend worden terugbezorgd aan uw plaatselijke LBC-NVK-secretariaat. De uitbetaalperiode  loopt tot 31/03/2018. 

Wil je weten of je recht hebt op de premie of wanneer ze op je bankrekening gestort wordt? Spreek je vakbondsafgevaardigde van de LBC-NVK aan of spring binnen in één van
onze secretariaten.