Het vormingsfonds voor pc 329

Het Vormingsfonds  Vesofo organiseert initiatieven rond vorming en opleiding voor bedienden.
Meer informatie over VESOFO, de Vereniging van de Sociale Fondsen van de non-profit Sector kun je lezen op de eigen website

VSPF: Vlaamse Social Profit Fondsen

Socio culturele1
VSPF is een koepel van Vormingsfondsen en Sociale Maribelfondsen van de Vlaamse non-profitsectoren. Op dit moment ressorteren zo'n tiental fondsen van bestaanszekerheid onder deze koepel. 
Naast een aantal sociale maribelfondsen gaat het ook om sociale fondsen die zich bezighouden met de opleiding en vorming van kansengroepen. 
Al deze fondsen worden paritair beheerd.
Surf naar www.vspf.org