Eindejaarspremie

Eindejaarspremie

Geld1

Bedrag van de premie

  • Eindejaarspremie: 343,19 euro + 2,5% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).
  • Attractiviteitspremie: 647,53 euro + 0,53% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).

Toekenningsmodaliteiten

  • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
  • Deeltijdsen pro rata.

Tijdstip van betaling

  • December, laatste kwartaal voor de attractiviteitspremie