Het vormingsfonds in pc 330 Rusthuizen

Rusthuis5
De rusthuissector heeft zoals de andere non-profitsectoren verschillende fondsen die als doelstelling hebben ofwel tewerkstelling te creëren ofwel vorming en opleiding  van werknemers te ondersteunen.
Het fonds Sociale Maribel financiert meer dan 4500 jobs in de rusthuizen in België sinds 2000. Het Sociaal Fonds voor de Rusthuizen en RVT’s financiert en ondersteunt vorming en opleiding voor werknemers. Meer informatie over beide fondsen vind je op www.fondsenrusthuizen.be.
Meer informatie over VESOFO (Vereniging van de Sociale Fondsen van de Non-Profit Sector), dit is de koepel van alle fondsen van de non-profitsectoren, kun je lezen op de eigen website www.afosoc-vesofo.org. Het steunpunt voor vorming en opleiding in de non-profitsector vindt je op www.vivosocialprofit.org.