Eindejaarspremie

Eindejaarspremie

Bedrag van de premie

  • Eindejaarspremie: 337,32 euro + 2,5% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).
  • Attractiviteitspremie: 636,46 euro + 0,53% van bruto jaarloon (bruto jaarloon = brutoloon oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12).

Toekenningsmodaliteiten

  • In dienst van 1/1/16 tot 30/9/16 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
  • Deeltijdsen pro rata.

Tijdstip van betaling

  • December, laatste kwartaal voor de attractiviteitspremie


Uitzondering

Er is geen eindejaarspremie voorzien voor wie werkt in de gezondheidsinstellingen, labo's en preventidiensten