Arbeidstijd

Arbeidstijd PC 330

Geld2
Op tijd weten hoe en wanneer je moet werken is essentieel. Je werkrooster heeft natuurlijk een groot effect op de werkbaarheid van je job, op de combinatie tussen werk en privé, en vaak zelfs op je loon (denk maar aan de toeslagen voor onregelmatige prestaties). Arbeidstijd is een complexe aangelegenheid. De uitleg hieronder is bondig. Voor meer informatie kan je terecht bij de afgevaardigden van de LBC-NVK of in de secretariaten van de LBC-NVK.


Arbeidstijdwetgeving

De algemene wetten over arbeidstijd zijn grotendeels geschreven op maat van een voltijdse job, met vaste uren van maandag tot vrijdag.
In de non-profit is deeltijds werk eerder regel dan uitzondering. Werken in zorg, welzijn en cultuur is voor velen geen nine-to-five job. Er zijn vroege en late diensten, avondwerk en nachtshiften. Er is weekend- en feestdagwerk.In de non-profit zijn, naast wetten, ook sectorafspraken nodig. Ook in de instellingen zelf zorgt de LBC-NVK voor goede afspraken.
Alle variabele uurroosters die in je instelling gebruikt worden, moeten in het arbeidsreglement staan en goedgekeurd zijn door de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. De uurroosters geven het begin en het einde van de shiften aan. Die mogen nooit korter zijn dan drie uur of langer dan elf uur. Na maximum zes uur heb je recht op een pauze.
De wet verplicht ook een rustperiode van minstens elf uur tussen twee shiften en minstens één rustdag in elke week. Je werkgever mag je ook niet voortdurend te veel of te weinig inplannen in de dienstregelingen. In een periode van een trimester moet je contractueel overeengekomen arbeidsduur gerespecteerd worden.


Tussen flexibiliteit en voorspelbaarheid

In het sociaal overleg met de werkgever zien de vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK er op toe dat dienstplanning, werkverdeling, uurroosters en personeelsbezetting evenwichtig en voorzienbaar zijn.
Duidelijke procedures voor verlofaanvragen, sluitende afspraken over de bekendmaking van de planning, werkregelingen op weekends en feestdagen en vele andere aspecten van de arbeidsregelingen zijn in de meeste instellingen een blijvend aandachtspunt.
Hoe tijdig en goed een planning ook is, ze biedt nooit een antwoord op plotse gebeurtenissen (bijvoorbeeld ziekte, onverwachte afwezigheid van een collega, ...). Ook daarover zijn goede afspraken nodig. De werkgever kan je nooit eenzijdig verplichten om in te springen voor bijvoorbeeld een zieke collega. Extra werkuren recupereer je op een ander moment. Soms geven ze zelfs recht op extra loon (overloon).
De afspraken over last-minute wijzigingen aan het uurrooster en eventuele compensaties daarvoor, of andere specifieke regelingen in de instelling vind je terug in je arbeidsreglement. Je kan hiervoor ook terecht bij de afgevaardigden van de LBC-NVK op je werk.

De LBC-NVK vindt werken aan een uurroosterbeleid met een gezond evenwicht tussen werk en sociaal leven een belangrijke opdracht. Sinds enkele jaren zetten we stevig in op de werking van ‘mobiele equipes’. Die extra werknemers vervangen afwezige collega’s en verminderen belastende ‘last minute’ uurroosterwijzigingen.

Er is nog werk aan de winkel met de arbeidstijd

Arbeidstijd in zorg, welzijn en cultuur is een complexe en delicate aangelegenheid. Wie in de sector werkt, kent zowel de noden eigen aan het werk, als het belang van goede arbeidsregelingen voor het eigen welzijn.Een evenwichtige flexibiliteit is zowel voor de werkgever als voor de werknemers een belangrijk thema. Om het werk ‘werkbaar’ te houden, zet de LBC-NVK zich in voor goede en evenwichtige oplossingen. Een degelijke bescherming tegen overdreven flexibiliteit en werkdruk is een must.

Fraudegevoelige sector 
De sector thuisverpleging heeft een vorm van prestatievergoeding. Wanneer een verpleegkundige een zorg uitvoert wordt deze via het RIZIV doorgegeven en betaald door de ziekenkas van de patiënt aan je werkgever. Hoe meer zorgen er doorgegeven worden, hoe meer een werkgever verdient. Zie er dus op toe dat je werkgever geen zorgen doorgeeft die je niet effectief hebt uitgevoerd. Als verpleegkundige heb je de eindverantwoordelijkheid en moet je hiervoor altijd zelf aftekenen. Zorgen doorgeven die je niet uitvoerde is een vorm van fraude en kan je duur komen te staan. Oppassen dus.