Vormingsfonds voor pc 330 Ziekenhuizen

Het Vormingsfonds  Vesofo organiseert initiatieven rond vorming en opleiding voor bedienden.
Meer informatie over VESOFO, de Vereniging van de Sociale Fondsen van de non-profit Sector kun je lezen op de eigen website