Eindejaarspremie

Eindejaarspremie PC 331

Geld2

Bedrag van de premie

  • 132,81 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)

Toekenningsmodaliteiten

  • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
  • Deeltijdsen pro rata.

Tijdstip van betaling

  • December