Eindejaarspremie

Eindejaarspremie PC 331

Geld munten3

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Bedrag van de premie
130,54 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/16 tot 30/9/16 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
 • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
December

Kinderopvang (kribben, peutertuinen en diensten opvanggezinnen)

Bedrag van de premie
130,54 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
Opgelet!
Zuivere FCUD-werknemers hebben een andere eindejaarstoelage: 
 • Variabel gedeelte: 6,55% van brutojaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- en standplaatstoelage x 12)
 • Vast geïndexeerd gedeelte van 337,36 euro
 • Verminderd met een vast niet geïndexeerd gedeelte: 600,31 euro
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/16 tot 30/9/16 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
 • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
December

Gezondheidspromotie

Bedrag van de premie
130,54 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
Opgelet!
Zuivere FCUD-werknemers hebben een andere eindejaarstoelage: 
 • Variabel gedeelte: 6,55% van brutojaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- en standplaatstoelage x 12)
 • Vast geïndexeerd gedeelte van 333,66 euro
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst van 1/1/16 tot 30/9/16 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
 • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
December