Sectorbrochures voor pc 331 Geestelijke gezondheidszorg

non-profit actie3
Het toepassingsgebied van het paritair comité 331 (PC 331) werd uitgebreid tot de diensten en de centra voor gezondheidspromotie en preventie. Dat betekent dat voortaan ook jouw instelling valt onder het PC 331. Je leest er alles over in dit pamflet.