Eindejaarspremie

Eindejaarspremie PC 331

Geld munten3

Gezondheidspromotie

Bedrag van de premie
132,81 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
Behalve voor zuivere FCUD-werknemers, die hebben de volgende eindejaarstoelage:
1) Variabel gedeelte: 6,55% van brutojaarloon (=brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
2) Vast geïndexeerd gedeelte van 343,23 euro
3) Verminderd met een vast niet geïndexeerd gedeelte: 600,31 euro
Toekenningsmodaliteiten
  • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
  • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
December