Vakbondspremie PC 331 Kinderopvang

CGGZ3
In de centra geestelijke gezondheidszorg, de kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders) en de Vlaamse centra voor gezondheid & preventie is er een vakbondspremie van 80 euro voor wie de voltijdse bijdrage betaalt. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 40 euro. De premie wordt uitbetaald tussen oktober en december 2017. 
Van de werkgever heb je bij de loonstrook een crèmekleurig formulier gekregen dat dient als attest voor de vakbondspremie. Dit attest moet je bezorgen aan het LBC-NVK-secretariaat in jouw streek. 
Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 oktober 2017 lid geworden zijn van de vakbond. Je moet ook in het refertejaar 2017 hebben gewerkt in een centrum of dienst erkend door de Vlaamse overheid.